Sammen med Tal ordentligt på Jobbets Facebook-følgere har vi i løbet af de sidste par måneder sat fokus på emnet “Den svære feedback“.

Feedback er en nemlig svær størrelse, som mange har mere eller mindre dårlige erfaringer med. Men feedback er både vigtigt og nødvendigt for dynamikken på en arbejdsplads. Og ikke mindst for den faglige udvikling.

Tal ordentligt på Jobbets følgere havde som altid mange skarpe perspektiver og input! Dem har vi opsummeret i 12 gode råd og erfaringer om at give og modtage feedback herunder 🙂

At give feedback

Det vigtigste er at møde andre med respekt. Og levere budskaberne de rigtige steder, fremfor i krogene.

Afklar først, for hvis skyld eller behov, der er brug for feedback, som vores Facebook-følger Tina Elisabeth Firlings skriver. Hvad er formålet? Hvad vil du gerne opnå med feedbacken? Hvis formålet ikke er klart defineret, kan man hurtigt komme til at vade rundt i en eventuel kritik uden nå frem til noget konstruktivt.

Gå ind til feedbacksituationen med et åbent sind. Vær nysgerrig på modtageren og læg op til en ligeværdig relation. Sig fx: ”Jeg er nysgerrig på, hvordan processen har været for dig. Kan du opdatere mig?” På den måde holder man bolden på egen banehalvdel. Samtidig åbner man op for, at situationer og processer kan opleves forskelligt. Når man lægger ud med at høre om modtagerens oplevelse, så ved modtageren, at man giver feedback på et kvalificeret grundlag. På den måde bliver modtageren mere modtagelig i situationen.

I den forbindelse kan det hjælpe at huske på, at man som afsender ikke skal levere en “sandhed” til modtageren. Der findes ikke objektiv feedback. Derfor er det vigtigt – og afvæbnende – at fremlægge feedback som din personlige oplevelse af en situation.

Fokusér på at tale op – ikke ned. Fremhæv det positive. Fortæl, hvad du mener er godt og hvad modtageren skal gøre mere af. Vi mennesker vokser af positiv bekræftelse; fortæller man, hvad en person gør særligt godt, får man mere af det. På den måde behøver man kun i særlige tilfælde adressere det “negative”.

Husk, at man som afsender ikke blot kan insistere på, at feedback ikke skal opfattes som noget personligt. Mennesker kan ikke finde ud af at sortere kritik i en personlig/upersonlig kasse. Uanset om det handler om noget fagligt eller ej. Med det for øje må man gå nænsomt til feedbacken og anerkende modtagerens følelser og invitere til dialog.

Vores Facebook-følger Jannie Sørensen kommer med en vigtig pointe i den forbindelse: ”Feedback kan kun gives ud fra giverens eget verdensbillede/opfattelse af verden. Ofte siger feedbacken derfor mere om afsenderen end om modtageren! Når man modtager feedback, kan man vælge at stille uddybende spørgsmål eller blot sige “tak” – og så bruge feedbacken eller lade være!”

Og det leder os over i den svære kunst – at modtage feedback.

At modtage feedback

Her kommer nysgerrighed igen ind i billedet. Ofte læser mange nemlig det ind i feedbacken, som de frygter den handler om – frem for at bede om en uddybning og stille opklarende spørgsmål – fx ”Jeg er i tvivl om, hvad du mener – kan du hjælpe mig med at forstå?”. Fremfor at tolke på feedbacken og lede efter fejl i feedbacken, der kan fungere som en undskyldning for slet ikke at forholde sig til den, så spørg ind til den.

Vær åben. De fleste mennesker kan blive bedre til deres arbejde – og bliver det kun ved at lytte og være åben overfor input. Det betyder dog ikke, at du skal internalisere feedbacken og gøre den til ’sandheden’ om dig. Det er vigtigt at sortere i feedbacken og være i stand til at tage det brugbare med sig. Måske er du uenig i en stor del af feedbacken – men måske kan du bruge de sidste 10% til at vokse fagligt?

Hvis du føler, at du ikke modtager nok feedback, så øv dig i at efterspørge feedback. Gør dig klart, hvilken form for feedback, du har brug for. Er det påskønnelse (anerkendelse for din indsats)? Coaching (spørgsmål, råd, hjælp)? Eller evaluering (information, der fortæller dig ”hvor du står”)? Bed din leder eller dine kollegaer om den feedback, du har brug for. Mange får ofte en anden form for feedback end den de føler, de har behov for. Og så kan de være mere tilbøjelig til at afvise feedbacken, fordi den kommer til at føles utilstrækkelig eller irrelevant.

Til slut er det vigtigt at understrege, at det store fokus på at respektere modtagerens følelser ikke betyder, at man skal undlade at sige fra eller afholde sig fra at give kritik. For meget flinkeskole kan ofte resultere i et misforstået hensyn, som ikke tilgodeser nogen parter.

At sige fra

Særligt det med at sige fra er en rigtig vigtig form for feedback, som de fleste mennesker kunne blive bedre til. Hvis du oplever problemer med at sige fra, så prøv at tænke over, hvordan du selv har det, når andre siger fra. Det øger ofte bare ens respekt overfor vedkommende og i langt de fleste tilfælde kan man sagtens forstå, hvorfor en person siger fra.

Der findes kun kedelige svar på spørgsmålet om, hvordan man bliver bedre til at sige fra. Det korte er: Man øver sig. Som vores Facebook-følger Merete Skjødt Nielsen formulerer det: ”Først siger man fra med mindre ting og når man opdager, at det ikke har en negativ effekt, så tør man sige fra vedr. større og større ting”.

TAK til alle, der delte deres erfaringer med os. Sammen blev vi endnu engang klogere 🙂

Vores Facebook-følger Marie Beck får det sidste ord om feedback i denne omgang. Hun opsummerer hele temaet således: ”For mig handler det om hjerne, hjerte og handling … sig hvad du tænker, gør det med hjertet og vis vejen med din handling.”

 

De bedste hilsner,

Tal ordentligt-teamet

Om forfatteren 
monsterid

Titte Kuhlmann, Social Media Manager

Siden februar 2016 har jeg fordybet mig i Tal ordentligt-universet, som Social Media Manager på det der må være Danmarks bedste arbejdsplads. Jeg kaster mig selv og vores mere end 100.000 Facebook-følgere ud i store debatter om alt indenfor den gode tone og medmenneskelighed – og jeg elsker det. Jeg er ucertificeret lommepsykolog, mere eller mindre konstant bekymret over et eller andet og altid på jagt efter ro og balance i livet. TAK til jer, der læser med her på bloggen! Det sætter vi stor pris på.