Tal ordentligt. Tal med Compassion

Du kender det godt.
Indimellem tager den indre komodovaran magten, og du får vrisset af kollegaen, skyndet på praktikanten eller sukket højlydt af chefen.
Brok, beklagelser, hug og hån er tegn på en hjerne i ubalance. Heldigvis kan balancen genskabes med den evolutionære vinderstrategi; Compassion.

Vi kan ligeså godt tage det først som sidst. Det største problem med compassion er ordet i sig selv.  Det emmer af blide følelser, fremstrakte hænder, åkander – og lejrbålsguitar.
En oversættelse gør det ikke meget bedre. ”Medfølelse”. Også her tænker du nok på alt fra omsorg til medlidenhed. Engelsk eller dansk. Det klinger blidt og roligt, varmt og kærligt, næsten ”pusse-nusse”. En masse ord og meget lidt handling.

Og det ér altså en skam, for compassion er meget andet og meget mere end dét.

Compassion: En evolutionær vinderstrategi

For at forstå, hvordan Compassion kan bidrage til at genoprette balance i hjernen – og sende den indre komodovaran på flugt, så vi kan være den bedste udgave af os selv, må vi først forstå, hvordan menneskehjernen fungerer. For at vi mennesker står her i dag som verdens herskere og både har opfundet internettet og smartphonen skyldes hverken, at vi er det største, stærkeste eller mest robuste dyr, evolutionen har skabt. Tværtimod. Menneskedyret har uendeligt mange fysiske begrænsninger, og vi er ubetinget det dyr, der fødes allermest hjælpeløst, ufærdigt og med det allerstørste behov for kærlig omsorg og beskyttelse.

Men netop dét blev vores styrke. Vi mennesker har, ganske enkelt for at vores børn kan overleve, udviklet en særlig stor hjernebark. En hjernebark, der rummer netop de systemer, der skaber motivation og lyst til at passe på andre. Vi har udviklet evnen til at udvise empati og forståelse for andres behov. Vi kan dele med hinanden. Lære af hinanden. Tage ansvar for hinanden. Skabe livsnødvendige relationer og fællesskaber.

Uden empatien og omsorgen, uden ansvaret og samarbejdet – uden compassion – havde intet menneskebarn overlevet.

Compassion er med andre ord en benhård overlevelsesstrategi og uden den, havde vi ikke vundet evolutionens store kapløb. Vi havde ikke udviklet vores særlige menneskehjerne. Vi havde aldrig udviklet hverken kunst, kultur  – eller kommunikationsredskaber!

Compassion: At have egen og andres trivsel på sinde

Compassion defineres videnskabeligt som en åbenhed over for egen og andres lidelse – samt et dybtfølt ønske om både at lindre og forebygge. Vi skal her forstå lidelse i bredeste forstand. Fra krig og katastrofer til krævende kollegaer og kopimaskiner, der kokser. En simpel forklaring af compassion er derfor, at compassion handler om, at have både andres og sin egen trivsel på sinde.

Compassion er et motiv, som en bagvedliggende rettesnor. Compassion organiserer vores hjerne. Når motivet er compassion, vil det have indflydelse på vores tanker, følelser, opmærksomhed, forestillinger, fantasier og handlinger. Når du har compassion for andre, påvirker det i hvor høj grad, du bemærker andre og deres tilstand. Hvordan du forstår andre, deres tænkning, handlinger og følelser. Og ikke mindst hvordan du taler til andre!

Hjernen på overarbejde

Udfordringen for det moderne menneske er, at compassion har svære betingelser. Vi lever i den tid, hvor optimering, effektivisering, tilpasning til nye udviklinger og skiftende politiske vinde er blevet normen.

New Public Management, målstyring, skolereformer, fremdriftsreformer, dagpengereformer, talentplejeprogrammer, KPI’er og personlige udviklingsmål, er blot nogle af de begreber, som mange af os i dag jonglerer med i hverdagen. Men vores hjerner ikke designet til hverken at håndtere eller kapere dem.

Når vi alligevel befinder os i det på daglig basis, sendes hjernen populært sagt på overarbejde, og de avancerede menneskelige hjernefunktioner kobles fra. De mest primitive hjernestrukturer, som er dem, vi deler med krybdyrene, dem der alene fokuserer på overlevelse, tager magten. Det bliver mig, mig, mig. Det bliver nu, nu, nu. Det bliver ”Væk! Af vejen, lad mig komme til”.  Vi vrisser. Håner. Sukker og vender øjne.

Træn compassion – og tal ordentligt

Den gode nyhed er, at compassion kan trænes. Det kan den, fordi det er en egenskab, der ligger dybt i os alle; Det er en del af vores natur.

Det fungerer på helt samme måde, som at vi alle – uanset udgangspunkt – ville blive i bedre fysisk form, hvis vi i tre måneder fulgte et struktureret træningsprogram. På samme måde kan vi igennem målrettet træning udvikle og øge vores evne til compassion.

Først og fremmest handler compassion om at træne vores opmærksomhed, så vi bemærker den lidelse, der opstår i og omkring os. For hvis lidelsen ikke bliver bemærket, bliver den aldrig mødt med compassion.

For at være opmærksomme på andre mennesker kræver det, at vi helt lavpraktisk stopper op, er nysgerrige og tager os tid til hinanden. Ikke nødvendigvis lang tid. Men tid. Det kan være at komme et par minutter tidligere til mødet, at hænge i dørkarmen hos kollegaen eller at være nærværende, lægge mobilen væk og nyde morgenmaden sammen med den, du elsker.

For at udvise compassion handler det også om at lægge mærke til lidelse, når vi møder fejl, dårlige præstationer, overskredne deadlines, forsinkelser og andre problematiske situationer. Vi skal huske, at der kan være andre forklaringer på menneskers adfærd, end dem der umiddelbart falder os ind.

Dermed ikke sagt, at der altid gemmer sig en lidelseshistorie bag kollegaens, kundens eller chefens uhensigtsmæssige adfærd. Men en hjerne på overarbejde udråber oftere andre til tåber og klaphatte, end virkeligheden berettiger den til.

Når vi er opmærksomme på det, vil vi nok oftere se, at en del af forklaringen på et andet menneskes (måske problematiske) adfærd skal findes i vedkommendes aktuelle lidelse og udfordringer. På den måde kan vi finde holdbare løsninger og gøre livet lettere for både os selv og for hinanden. Ganske enkelt fordi vi giver menneskehjernen bedre arbejdsbetingelser.

3 simple råd: Det er de små ting, der tæller

Essensen er simpel. Du øger dine muligheder for at udvise compassion, for at slå den indre komodovaran fra og både handle og tale mere menneskeligt, når du:

1: giver tid. Sætter tempoet ned. Bruge de to minutter ekstra på kollegaen – eller dig selv. Du får her mulighed for at bemærke, både hvordan du og andre har det. Du får mulighed for at have både din og andres trivsel på sinde. Du får mulighed for at handle menneskeligt.

2: lader tvivlen komme andre til gode, fordi der kan være andre forklaringer på menneskers adfærd end dem, der umiddelbart falder os ind. Når man har allermest lyst til at drage hurtige konklusioner og demonstrere sin magt, skal man måske nærmere stoppe op og bruge et øjeblik på at være nysgerrig og undersøgende.

3: er opmærksom på, om din hjerne er på overarbejde.

Hvorfor hjernen kommer på overarbejde, og hvorfor compassion kan genskabe balancen hænger sammen med den måde, vores 120 millioner år gamle hjerne er designet på. I næste klumme kommer du derfor med på en tur helt ind i hjernens kontrolcenter.

 

Af Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen


OM FORFATTERNE

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen er begge autoriserede psykologer og partnere i deres fælles virksomhed Mindwork ApS. Begge er efterspurgte undervisere og foredragsholdere, ligesom de deltager i internationalt udviklings- og forskningssamarbejde og har afholdt faglige præsentationer ved kongresser i hele verden.

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen har arbejdet tæt sammen i snart 10 år. I Mindwork arbejder de med lederudvikling, trivsel og forebyggelse i både offentlige og private organisationer. Siden 2014 har compassion-baserede tilgange i højere og højere grad fået indflydelse på deres virke, og tilgangene er i dag det bærende element i arbejdet med både individer, grupper og organisationer.

De udgav i januar bogen ”Hjernen på overarbejde – derfor er compssion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund”. Læse mere om bogen her. https://mindwork.dk/foredrag-og-boger/hjernen-pa-overarbejde/

 

Om forfatteren 
monsterid

Gæsteblogger

Vi inviterer løbende spændende gæstebloggere ind for at dele ud af deres erfaringer indenfor alt, hvad der omhandler trivsel og god tone. Lige fra, hvordan man tager den svære samtale om døden og støtter en person, som har mistet – til hvordan du bedst hjælper dit barn, hvis det oplever mobning.